پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان مقاله: حال خوش و احوال ناخوش

 
✔️حال خوش یعنی تحمل سختی برای خدمت به هموطن،  
و احوال ناخوش یعنی تسلط تنبلی برای فرار از خدمت به هموطن.
✔️حال خوش یعنی تکمیل حلقه های قانون دولت الکترونیک به منظور شفافیت ، 
 و برای جلوگیری از فساد، 
و احوال ناخوش یعنی فرار از تولید قانون شفافیت برای ترویج فساد. 
✔️حال خوش یعنی دوری مدیران و مسؤلین از زندگی اشرافی، 
و احوال ناخوش یعنی فرو غلیتدن مدیران و مسؤلین در زندگی اشرافی و تظاهر و تبلیغ اشرافی گری .
✔️حال خوش یعنی پاک دستی و ساده زیستی، 
و احوال ناخوش یعنی  رفاقت و رقابت در دغلکاری و دزدی. 
✔️ حال خوش یعنی پر کاری و درستکاری، 
و احوال ناخوش یعنی کم کاری و خلاف کاری.
✔️حال خوش یعنی اعتماد به پزشک و دانشگاه و استاد بومی،
 و احوال ناخوش یعنی دست و دل سپردن به طبیب و دانشگاه و اساتید بیگانه.
✔️حال خوش یعنی دوری از حقوق نجومی، 
و احوال ناخوش یعنی پذیرش خفت و خواری اما با حقوق نجومی.
✔️حال خوش یعنی داشتن روحیه مردمی،
 و احوال ناخوش یعنی برگزیدن غرور و تکبر و نخوت نامردمی. 
✔️حال خوش یعنی پذیرش خطوط قرمز نظام با دل و جان، 
و احوال ناخوش یعنی گذر از خطوط قرمز نظام برای تشفی خاطر دل و جان. 
🔸احوال همه انسان‌ها، همواره در معرض آزمون های بزرگی است، 
که گاهی احوالات خوش و گاه ناخوش است. 
♻️خوشا به حال آنانکه همواره احوالاتشان خوش است 
 
(عبدالرحیم علیپور)
و این فقط در سایه تبعیت از دین و مراقبت ویژه از خود و خانواده میسر است. 
▫️پس بکوشیم تا در دنیا و عقبی جامه ذلت نپوشیم. 

بینش اجتماعی سیاسی

1 نفر این مقاله را پسندیده اند