پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: بایسته های ورود دهه شصتی ها به سطوح تصمیم سازی چیست؟

مجتبی شاهوار:بایسته های ورود دهه شصتی ها به سطوح تصمیم سازی چیست؟

چطور می شود این دهه بحرانی ها به این سطح راه پیدا کنند؟

آیاپیش شرط حضور این نسل، اتصال به مبادی فیض ، نظیر آقازادگی و عموزادگی  و لابی های قدرت و ثروت است یا شایسته سالاری؟

از سد محکم نسل های گذشته چطور می توانند عبور کنند؟

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند