پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: رابط استان مرکزی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ایران بازداشت شد

 
🔸به گزارش کمیته رسانه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان مرکزی (#شهام) ، #فرج_كميجاني دبير كل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و عضو شوراي عالي سياست گذاري و رابط این شورا در استان مرکزی جهت گذراندن سی ماه حبس در دوم مهرماه سال جاری برای اجرای حکم بازداشت شد. 
 
🔸#کمیجانی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب با رياست قاضي صلواتي به عنوان فرد موثر در راه اندازي شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان، به جرم اجتماع و تباني به ٥ سال حبس محكوم شد .
 
🔸وی در مرحله تجديد نظر در شعبه ٥٤ دادگاه انقلاب با رياست قاضي بابايي مستحق تخفيف شناخته شد و حكم به سي ماه تقليل پيدا كرد.
 
🔸در قسمتی از حکم وی آمده : " نظر به غیر قانونی و غیر رسمی بودن تشکل موسوم به شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با توجه به مدارک و مستندات ابرازی منعکس در پرونده و عدم ارائه هر گونه دلیلی دال بر قانونی بودن شورای مذکور و اجتماع و تبانی ایجاد شده علیه امنیت و مصالح کشور در شورای موصوف..." که با استناد به این اتهام کمیجانی به حبس محکوم می شود در حالی که جبهه ای تقریبا مشابه در جریان اصولگرا در حال فعالیت است.
 
🔹درحالی این شورا غير قانوني و غير رسمي اعلام می شود كه طبق اظهار نظر فعالین اصلاح طلب، وزارت كشور طي سه مكاتبه خطاب به مراجع قضايي اعلام كرده فعاليت شوراي عالي رسمي و قانوني است.
 
 

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند