پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: با احترام به اکثریت قاطبه جمع های مردم محورسازمان یافته کاملا غیر سیاسی.

❗️روی سخن پیشگیری از شروع روندی اشتباه است که سابقه دارد و با آبروی آبرو داران اگر برخورد نشود اسفل ها بازی می کنند.
 
اگر تجربه حضور بی صدا و توصیه های انتخاباتی جمع های سازمان یافته قانونی در گذشته رصد و برخورد شده بود حالا نیازی به سخن نبود❗️
 
ونتیجه آن بی خیالی آب به آسیاب انتخاباتچیک های متوهم است که نباید تکرار شود .
 
اقل برخورد برکناری مدعوین و در راس مدیرعامل وامضا کننده هر دعوتنامه ای است .
 
برخی در چندساله گذشته نتوانسته اند یک سوزن برای آنها از هزاران داشته شخصی متورم خود بیاورند امروز مدعی ری و تهران اند و در این بین هیچکس حق ندارد کاسبی و فروشندگی کند.
❗️❗️ضمن آنکه عدم پیگیری و برخورد می تواند این بازی دو سرباخت برای 
...  و اعضا را به دیگر مدعیان انتخابات آتی تسری دهد.
 
مردم محوران و مشابهات آن  پایشان را از کاسبی سیاسی بیرون بکشند.
 
ضمن آنکه دقت شود مردم آنها را رصد می کنند و به فروشندگان سیاسیتک پیشگان ارزانخر طلای خالص نایاب خدمات صادقانه جمع های مردم محور ؛ به بلاتکلیفان منفعت طلب اعتماد نخواهند کرد واین شمایید که متضرر می شوید.
🌹امید که نیاز به شفافیت بیشتر نباشد.
 
 
محمدرضاعلیزاده

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند