پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: عمر و عاص زمانه

به عمروعاص گفتند:
چرا پشت سر علی نماز میخوانی
ولی در خانه معاویه غذا میخوری؟؟
 
گفت:
نماز علی قشنگه امـا
پلو معاویه هم خوشمزه است!!
 
 این روزها، حال و روز
بعضی ها این است!!

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند