پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: سر در آخور و دست بر گریبان ؟؟!!

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 
سر در آخور و دست بر گریبان ؟؟!!
 
  افعی های خطرناک خود را درکدام لباس  پنهان ساخته اند ؟؟!! 
 
 دوباره  نزدیک انتخابات شدیم . 
و پدید آورندگان دولت   ومجلس ، یعنی افساد طلبان  و تعیین کنندگان و حامیان وزرای فعلی  ، 
به  فکر فریب چند باره ، مردم وجوانان  افتادند .
 و برای  تظاهر به همراهی  با مردم با حمله به وزرا و ریئس جمهور ، فریب بزرگ را  اغاز کرده اند . 
و از منافع متعدد و فراوان دولت و رانت و باج خواهیهای خود خواهانه  هم دست برنمی دارند .  
 انها با یک دست دولت و وزرا و مدیران کل را می دوشندو با دست ،
 دیگر با جنگ زرگری بر سر انها ،  می کوبند .   
و در عین حال ریئس دولت  و وزرا را هم مورد انتقاد های صوری قرار داده  ، 
و به هر بهانه ای  خواستار استعفای برخی از  وزرا میشوند .
 عملی مضحک و خنده آور !! 
 مثلا دختری به دلائلی خودسوزی می کند ، 
و باج گیران فریاد می زنند ، وزیر ورزش  وجوانان باید استعفا دهد . 
ویا چرا از بانوان درسمت های سیاسی مانند  پست فرماندار  استفاده نمیشود . 
ویا چرا فرماندار متخلف را هنگام سرکشی معاون ریئس جمهور باز داشت  کرده اند .
 بدون اینکه هیچ ارتباط معنایی بین خودسوزی و این موضوعات وجود داشته باشد . 
  هرگاه مدیرکلی به انها باج ندهد و یا دیر باج  بدهد ، 
عربده می کشند و می گویند ، استاندار ناکارامد و مشورت ناپذیر است .
 کارخانه ای  که سه سال پیش به ده میلیون تومان  توسط دولت فعلی فروخته شده ،
را بهانه قرار داده و به دولت قبلی فحاشی می کنند .
و با این حرکات زیگزاگی ،  آدرس های غلط رابرای گیج کردن مردم تکرار می کنند .
   این گونه  محافل ده نفره  که باپول دولت صاحب رسانه وثروت های باد آورده  شده اند ، 
 هم کاسبی می کنند و هم  نوکری باندهای قبیله گرای ، غارتگر  و مرفهین بی درد ، 
ساکن در شمال شهر تهران . 
این جریانات مرموز و بیگانه پرست ،  
باید توسط دستگاههای امنیتی تحت نظارت و کنترل  جدی قرار گیرند . 
انها بی شک قصد اضرار به مردم و اشوب در کشور  ، 
و غارت اموال  مردم   را دارند .
برخی از مسولین که خواب هستند ،
 گروهی هم قبیله گرا و ناکارامد بوده و خود می دانند که پوچ هستند .
 انهاییکه مومن و متدین بوده و شاهد این گونه جفاها هستند  ، 
چرا سکوت می کنند ؟
 کارکنان شریف دستگاههای دولتی مراقبت کنند  ، 
و جوانان عزیز مواظب  این  افعی های خطرناک ،
 که  در لباس جریانات سیاسی قرار دارند  باشند .
مردم عزیز  ازسرطان اصلاحات تبری بجویید .
 تا زنده بمانید .
 
 عبدالرحیم علیپور

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند