پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: قای روحانی خیلی زودتر از موعد مقرر بازی را شروع کرد

آقای روحانی خیلی زودتر از موعد مقرر بازی را شروع کرد.
زدن شورای نگهبان توسط دولت موضوع جدیدی نیست ولی چند نکته قابل بحث است.
دوستان توجه داشته باشید که امسال چهلمین سالروز تصویب قانونی اساسی است،دولت قصد دارد دوازدهم آذر جشن چهل سالگی بگیرد و این تفکر را القا کند که قانونی اساسی پیر شده است و نیاز به قانون اساسی جدیدی داریم که خب زهی خیال باطل.
متعاقبا از قانون اساسی حرفها بسیار زده خواهد شد لذا اندکی صبر
جناب روحانی عجیب از انتخابات مجلس واهمه دارد،چون خوب میداند که مجلسی قدرتمند دایره ی اختیارات شخص رئیس جمهور را کمتر کرده و دولت را به چالش خواهد کشید
جایی از سخنهایش میگوید با پیروزی این حزب یا آن گروه پیروزی حاصل نمیشود،سوال اینجاست که جناب روحانی دوره ی پیش که تکرار با فتحه میکردین پیروزی حزبی خاص پیروزی برای شخص شما بود و الانه حال کارنامه ی شما که بزرگان تفکر شما را لال کرده است و سند شکست شماست پیروزی هر کسی غیر از حزب شما پیروزی نیست؟کما اینکه شورای نگهبان بنا بر وظیفه اش فرا حزبی نگاه و عمل میکند
بله آقای روحانی اوایل انقلاب شورای نگهبانی نبود که کشمیری ها کلاهی ها با ارزش های روز با ریش و یقه ی بسته وارد نظام شدند و بهشتی ها و باهنرها و رجایی ها را ترور کردند و همین الان هم در بدنه ی نظام مردم را ترور اقتصادی میکنند
نمیدانم ماجرای بده بستان های شما با مجاهدین خلق چیست که در انتخابات ریاست جمهوری نماینده ای را به نفع شما میکوبند و متقابلا شما کلیدواژه هایی از مجاهدین خلق وارد ادبیات روز کشور میکنید.
توضیح اینکه آقای رئیس جمهور قانون اساسی را به کف جامعه خواهیم آورد،میبینیم مردم و شورای نگهبان پیروز میشوند یا شخص شما.
دوستان نکته ای را در نظر داشته باشند
مثالی ست بسیار ساده،در مراسم خواستگاری خانواده ها بیشترین حساسیت ها را دارند که خواستگار مورد نظر آدمی معقول و دارای شرایط مناسب برای خوشبخت کردن دخترشان باشد
نماینده ی شهر شما آیا نباید آدمی درخور و شایسته برای صیانت از کشور باشد؟؟؟
نیما بارسا

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند