پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: انتخابات مجلس و آغاز فعالیت دوباره احزاب فولکس واگنی

در ایران احزاب صرفاً در زمان انتخابات یا احتمالاً هنگامی که بحث یارانه احزاب است فعال می شوند و در عرصه سیاسی خودنمایی می کنند. به همین دلیل است که بارها گفته شده تمام اعضای فلان حزب در یک فولکس واگن جمع می شوند. موعد انتخابات همیشه زمانی بوده که احزاب مختلف سربرمی آورند و لیست های انتخاباتی خود را ارائه می دهند. این در حالی است که نه تنها مردم بلکه خود سیاستمداران نیز گاه نام برخی از این احزاب را در طول عمر خود نشنیده اند. بنابراین می توان گفت این گونه احزاب بیش از آن که عرصه سیاسی را بسامان و قاعده مند کنند آن را مشوش، آشفته و باری به هر جهت می کنند. گاهی مشاهده می شود یک فرد در طول دوران سیاسی خود بارها تغییر عقیده و مرام می دهد اما در دولت های مختلف نیز حتی در سطوح بالای وزارت و معاونت نیز بکارگرفته می شود. در حالی که چنین وضعیتی تقریباً محال است در کشورهایی که به لحاظ حزبی سیستم جاافتاده و منسجمی دارند رخ دهد

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند