پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: کلنگی که این روزها به امید عنایت و رای مردم زده می شود

🔻هر چه به انتخابات نزدیک می شویم نماینده خادم تر می شود و مطالبات مردمی را بعد از گذر چهار سال پیگیر است ❗️ چقدر دیر ‼️
 
امروز کلنگ زنی عملیات تعریض جاده  فرمهین به آشتیان در بخش شهراب  تفرش با حضور مسئولین استانی و نماینده محترم زمین خورد ، لیکن این روزها نماینده محترم باید بعد از چهار سال نمایندگی روبان افتتاح این پروژه را پاره می نمود نه آنکه بهر امیدی کلنگ این پروژه را بر زمین بکوبد ‼️
و اما سوالی که برای مخاطبان مبهم است که آیا اعتبار تخصیص داده برای این پروژه خیلی خیلی کم نیست ⁉️ 
 
مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی استان مرکزی 
 
🔴 با ۶ میلیارد اعتبار چند متر جاده تعریض خواهد شد⁉️
 

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند