پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: پنج میلیون زن سرپرست خانواده داریم که باید بیمه بازنشستگی شوند

پنج میلیون زن سرپرست خانواده داریم که باید بیمه بازنشستگی شوند!

دو میلیون پانصد هزار بچه داریم که به مدرسه نمی روند!

۱۸۰۰۰ کودک کار در تهران داریم!

اما اولویت دولت ورود زنان به ورزشگاه میباشد که...

 

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند