پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: مدافع واقعی حقوق زنان

بدون هیاهو و غوغاهای رسانه ای داره برای مردم برای زنان کار میکنه، عربده های انتخاباتی ش رو هم اصلاحطلبان و لیبرال ها میکشن

بینش اجتماعی سیاسی

1 نفر این خبر را پسندیده اند