پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: حکایتی عبرت آموز از عدم بصیرت مردمی و بینش اجتماعی سیاسی

چنگیز مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و به مردم آنجا گفت:
 
یک سوال از شما می پرسم اگر جواب درست و خوبی بدهید، در امان هستید.
 
پرسید:
 
"من از جانب خدا آمده ام یا خودم؟"
 
چوپانی دلیرونترس گفت:
 
🔹"تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود. بلکه « اعمال ما » است که تو را به اینجا آورده است.
 
🔹وقتی ما برای اندیشمندان و عاقلان خود احترام قائل نشدیم و به عده ای فرومایه و نادان مقام و منزلت دادیم و احترامش نمودیم، نتیجه اش لشکرکشی تو به اینجاست...

بینش اجتماعی سیاسی

0 نفر این خبر را پسندیده اند